ABRAHAM Hicks 2018

ABRAHAM Hicks 2018
Autor: Jana Marie • Zpět na BLOG  

JAK VĚŘIT TOMU, ČEMU NEVĚŘÍTE
 
Překlad zvukového záznamu 
"How to Believe Something You Don't Believe"
zveřejněného na YouTube dne 16.01.2018
 
 

Abraham: 
Vy říkáte: Když je tady Důkaz - Abrahame, pak je to pravda!! Tohle JE realita, tohle je, jak to máme, tohle je jak to JE - moje oči mě neklamou, moje uši taky ne... tohle je pravda mojí reality!  JAK vytvořím něco jiného?? 

A my říkáme - přišli jste vážně na něco důležitého, jak se takhle ptáte....protože většina lidí nabízí téměř všechnu svou vibraci pouze jako odpověď na to, co můžou pozorovat.

Ester by nám na začátku řekla: ale Abrahame, to je pravda, je to pravda - copak bych neměla dávat svou pozornost tomu, co je pravda? Copak to není to,  na co sem myslela celý život? 

A my na to:  Rozumíme ti, Ester, ale je tu něco... víš, věci jsou pravda pouze proto, že někdo se na to zaměřoval, dokud se to nestalo realitou.  

Používali bychom jiné kritérium - né jestli je to pravda, ale jestli mi to dělá dobře, když na to myslím.  Je to něco, po čem toužím? 

A jestli to JE to, po čem toužíte - pak tomu dávejte víc a víc a víc své pozornosti. 
Ale jestli to není to, po čem toužíte -  pak dávání tomu pozornost způsobí jen to, že se to stane víc pevným ve vaší zkušenosti.  Vidíte, jak to funguje? 
-----

Jak se myšlenky mění na věci - přemýšleli jste o tom někdy? Vidíte nějaké trubky s novým palivem z jiných planet?  Nové doly stažené z oblohy? Jak to je?  Jak se to děje, že myšlenky se mění na věci...?

Děje se to vaším zaměřením, fokusem, vnímáním a odpovědí na to, co vnímáte -  to je jak se myšlenky mění na věci. To je jak se ekonomika vyvíjí, jak se všechno vyvíjí.  Jak se buňky ve vašem těle vyvíjí. Každá část evoluce -  tohle je o čem je vaše nekonečnost. 

O myšlenkách, které se mění na věci. To je o čem chceme mluvit. Chceme, abyste se chápali víc vibračně, než fyzicky.  Protože fyzická část vás - fyzická, kam dáváte svou pozornost, to je to, co už je zhmotnělé - to už je udělané. To už je vyžvejkaná žvýkačka. 
Tam už fakt nemusíte dávat svou pozornost. Tu máte dávat na to, KAM jdete. Takže když vám život ukáže, že něco CHCETE,  chcete se víc těšit, jak se to vyvine a rozvine - to o co žádáte - než jen stát tam, kde už jste. 
--------

Někdy v nepřítomnosti toho, co chcete, ospravedlňujete nebo bráníte to, proč byste měli mít víc toho, co chcete - protože to nemáte. 

Každá věc jsou vlastně dvě věci. Jako klacek, který má dva konce. Na jednom konci je nepřítomnost toho, co chcete - na druhém konci je přítomnost toho, co chcete.  

Otázka, na jakou se vás ptáme, je - když žádáte o víc peněz - KDE máte svůj střed? Kde máte pocity?  Stojíte v pocitu zoufalství nebo zklamání - nebo stojíte v oceňování a očekávání? 
Kde je vaše vibrace vzhledem k té věci o kterou žádáte?  Jste vibračně v souladu s tím, co CHCETE,  nebo jste v souladu s absencí toho? Víc v souladu s problémem nebo jeho řešením? Otázky nebo odpovědi?

My vám můžeme dát odpověď -  můžete říct:  z toho, jak se věci odvíjí, podle toho vidíte, s čím je vaše vibrace v souladu.  Vždy je to takhle.

Můžete říct, CO vibračně nabízíte -  z toho, jak žijete, co vás obklopuje. To chceme, abyste slyšeli.  Možná je to pro vás nové. 

A opravdu hlavní je pro vás odpověď, jak dostat pryč svá minulá přesvědčení, která vám už neslouží.  Víra je jen myšlenka, ve které pokračujete. To je všechno.  Víra je jen myšlenka, kterou si dál myslíte. 
Teď vám chceme pomoct se trochu odháčkovat. 

Vy pokračujete v těch myšlenkách proto, protože zákon přitažlivosti vám fakt pomáhá pokračovat v těch myšlenkách. 
Nemůžete si myslet něco jiného, než  to, co už jste mysleli.. takže... není pro vás naděje  (smích). Tak, tuto interakci jsme si moc užili (smích) a přejeme hodně štěstí. Myslete na nás, jak žijeme šťastně na věky věků.  

Nemůžete přemostit vaše přesvědčení okamžitě. Můžete to překlenout, když se obklopíte lidmi, kteří věří ve vaše výhody, které jste si zatím neumožnili.

Možná překročíte svou víru, jestli máte u sebe někoho, kdo zná odpověď na to, co hledáte.... vy neznáte odpověď, ale oni ano - a mluví na vás každý den a můžete je vidět v jejich běžném životě.. a eventuálně jim můžete začít věřit, protože oni to žijí. 

Pak můžete trochu změnit své názory. To je postup, jak většina lidí překračuje své přesvědčení a mění své názory. 

Ale je mnohem jednodušší cesta. Máme nějaké otázky, než řekneme tu důležitou věc - odpovědi na všechny vaše naděje a sny. (haha)

Přijímáte, že jste víc, než tyto fyzické osoby? (áno...).  Tak, KDYŽ to vnitřní bytí existuje - a my slibujeme, že existuje - a to vnitřní bytí stojí v kompletním vědomí toho, o co žádáte.... jinými slovy 
- zná a vidí vibrační verzi toho a ví, že tato vibrační verze, tak jako semínko v zemi, může vyrůst v plnou manifestaci, na kterou se budete dívat. Semínko hojnosti, kterou hledáte - semínko fyzického zdraví, semínko vztahů, které chcete, semena všeho, o co žádáte... 

Takže, jestli je tu vnitřní bytí s těmito semeny, věříte tedy, že vnitřní bytí je tu se počátkem / potenciálem  toho, o co žádáte - a teď -  rozumíte tomu, že máte dělat to, že  necháte tu vibrační verzi se vámi realizovat... 

Vnitřní bytí nemá právo nebo prostředky dát něco do vaší zkušenosti, pokud s tím nejste synchronizovaní  (v souladu).
Takže - vy se musíte stát "zastáncem" ještě před tím, než se ta vibrační realita stane vaší zkušeností.   (čas 6:25)
------

Napsali jsme o tom knihu, několik knih, o vortexu a jak je tam všechno, co chcete... a tak mnoho z vás nás sledovalo.. do jistého bodu - a pak se zlobíte 

"Dobře, Abrahame, já sem to pochopil, všechno, co chci, je ve vortexu - a ty říkáš ať jdu do dveří vortexu at můžu DOSTAT co tam je.  Jen mi ale ještě řekni jednu věc - jak  dostanu peníze z vortexu do banky? 
Já mám vážně dostatek té vibrační verze, už je mi trochu šoufl z toho poslouchání o vibrační verzi - já žiju v reálném světě a chci, aby to vyšlo do reálného světa, kde to může být součást mojí manifestace!" 

A my na to:  už to JE manifestováno - jen pociťte rozdíl mezi  TOU manifestací, kterou už žijete a cítíte v každém momentu - a každý moment JE manifestací - ale... vnímejte rozdíl mezi  manifestací a vaší realizací toho. 

Ester pero bylo v její peněžence. Bylo tam! Ale její realizace tam zřejmě nebyla - tak tam pero zřejmě nebylo, protože ona ho tam nedržela. Vidíte, kam se dostáváme...
Tak, jak moc něco chcete - jako Ester pero v peněžence - tak chodíte celé dny kolem.  Je to jen dosáhnout na to a vytáhnout ven co požadujete - ale protože věříte, že to tam NENÍ, tak to nejde. 
----

Věříte, že je vibrační verze toho, co chcete - která pro Vás někde uzrála a je připravená pro vaši zkušenost?  Pokud je vaše odpověď ANO, tak jste vážně připraveni pro to, k čemu se vás v těchto dnech silně snažíme odvážit se.

Jste připraveni se záměrně dát do přijímacího režimu, abyste mohli dostat impulzy o tom - a to je jiné, než překlenout své přesvědčení, protože to překonávání názorů vyžaduje čas -  přehodnocování názorů znamená, že vezmete soubory názorů, které neodpovídají tomu, co chcete - a zařídíte, aby už dál neodporovaly tomu, co chcete..  

Už jste někdy mluvili s někým, kdo věří něčemu jinému než vy - a on říká tohle a vy tohle - a mluvíte spolu a snažíte se jeden přesvědčit druhého - a po hodině nebo dvou nebo třech nebo dvaceti nebo po letech dohad oni si pevně stojí za tím, čemu věří a vy také a není možnost se vzájemně přesvědčit?
znáte to? (yeees).  No tak přesně to samé se děje uvnitř vás!  Já chci tohle ALE - já chci tohle ALÉÉ...

Ale  - ale - ale -  ale.... máte přesvědčení, které vás drží pryč od realizace a musíte to tak mít.  
Tak co s tím? Budete se se sebou hádat hodiny nebo týdny nebo měsíce, roky?  NEBO by se vám líbil návrh mnohem jednodušší cesty?  (ano - no, to jsme si mysleli, haha)

Když ztišíte mysl a zastavíte své myšlenky a přesvědčení - jéé, to se vám bude líbit - počkejte, začneme z jiného místa, protože fakt chceme, abyste tohle vnímali...

Představte si korek, jak se vznáší na hladině. A řekněme, že tam nahoře, ta hladina, je soulad s vaším Zdrojem. Čistě kladná energie. 

Můžete ten korek zatáhnout pod hladinu - a nazývejme to negativním pocitem - říkejme tomu "názor, který vám neslouží". 

Jakmile to pustíte, korek vyskočí  zpátky na hladinu. Když meditujete a ztišíte mysl, jste zpátky na hladině. A když jste zpátky nahoře,  když je vaše vibrace zvednutá - protože jí nedržíte dole tím, co vaše vnitřní bytí ví, že není pravda -  kdy nesouhlas a strach se uvolní do jejich absence,  tak se pohnete přímo zpátky do přirozeného pocitu lásky a čistě pozitivní energie, kterou jste. 

Tomu říkáme přijímací režim, který znamená - teď jste ve dveřích svého vortexu! Teď v nepřítomnosti odporujících názorů, teď je přesvědčení tvého vnitřního bytí dominantní. Je to to jediné, ve skutečnosti. To jediné. 

Když meditujete a zklidníte mysl a dovolíte, aby se vám vibrace zvedla, tak pak jste čistě frekvence vašeho vnitřního bytí. Ale teď se zamysleme, co si tu dnes říkáme - takže - tady máme vaše vnitřní bytí a jeho vibraci - a tady jste vy a tahle vibrace - a vy cítíte mix toho všeho - 

a když se vyladíte na vaše vnitřní bytí - tak se cítíte úžasně a když ne, tak se cítíte méně úžasně - v různých stupních až po hrozně - ale když meditujete a zklidníte tuhle část vibrace - a vaše vibrace se zvedne - tak teď jste ve dveřích vortexu - teď můžete přijímat.  

Teď to, co vaše vnitřní bytí ví o VŠEM, a že toho ví víc, než vy, tak teď je to i vaše znalost. Nápady k vám začínají proudit. Skrz cestu nejmenšího odporu. Když jste v meditaci a nápady plynou k vám, pak tyhle myšlenky stojí za to vnímat. 
 
 ------------------------

Jana Marie:
  Pokud pro vás byl můj překlad užitečný,  děkuji za jakýkoliv pozdrav na čísle:  1566180017 /3030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2024 Jana Marie eden, Praha • Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - webSEO.cz