ČLOVĚK JE SLOVESO

ČLOVĚK JE SLOVESO
Autor: Jana Marie • Zpět na BLOG  
 

Zvídavým nabízím NOVOU LEKCI:
Úvodem vyjasním, že pro tyto kroky nestačí jen změnit myšlení, pro uchopení je potřeba změnit stav vědomí. Každopádně jde o lekci pro  pokročilé.

----------------------
Ve skutečnosti nejsme to, co máme, co víme, nejsme ani naše myšlenky, nejsme to, co milujeme, co si pamatujeme atd. To už víte. 

Co tedy jsme?
Jsme BYTÍ  →  jsme to, co JSME - co jsme vnímající, ve vědomí mající
 
Pamatujte si, že "člověk" je ve skutečnosti sloveso 
 

Jsme vždy to, co v daném chvíli děláme myšlenkou, slovem, skutkem.

Jsme to dělání, ta aktivita.
Lépe: jsme "boží" přítomnost, boží činnost. Jsme "bůh" = vědomí v akci. 

Jsme projev pohybujícího se vědomí a to bez nějakého "centra" (ega) v daném momentu.
 

Co to znamená v praxi?
Když se budete vnímat jako aktivní projev vibračního pole, bez soustředění se na nějaké "já",
bude vám v daném momentu MNOHEM LÍP  a budete  věci lépěji dělat a vnímat.
Dál už jde "jen o to" ten moment opakovat a opakovat... a znovu a znovu.
 

Každou vteřinu jste nový a jiný člověk,
každý nový přítomný okamžik se vámi Jednota projevuje trošku jinak.
Řeka Života se každou chvíli mění, nelze do ní vstoupit dvakrát za sebou stejně.


Raději ještě úplně Jedno-Duše:
Místo "ted si čtu bezva článek"  si řekněte   "Já jsem čtení".
Místo "piju kafe" - "Já Jsem pití kafíčka". 

Pokud to budete dál členit na "já jsem objednávání bagety" a "já jsem placení bagety" až po "já jsem jezení bagety", "Já jsem - vnímání chuti", tak nemůžete minout cíl = bytí v přítomné chvíli. 

BYTÍ PŘI TOM.     (bytí v při-tom-nosti)

Můžete si najít ducha-plnější příklad, než ten s bagetou, (já jsem meditování mezi květy) ale já ráda učím vysoká mysteria polopatě a na příkladech každodenní reality 
------------------
 

Na nejhlubší úrovni jsme stále se měnící bůh /život, jednota, vědomí/ projevující se v každém novém daném momentu, bez nějakého ego-centra.
 

Zkuste si to - je to "domácí úkol" pro tento týden.
(pro línější je to jen pro toto dopoledne, ale neochutnáte efekt v plné míře).

Zkuste se nevnímat jako "já musím nakoupit", ale v teď: "já jsem - plánování nákupu" a potom v jiném teď: "já jsem vybírání zeleniny".
 

Pokud si chcete dopřát prostor se podobné triky k dosažení radosti a zvýšení energie naučit pořádně,
ráda se Vám budu  v mé Škoště , Škole štěstí .  Jana Marie 


© 2024 Jana Marie eden, Praha • Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - webSEO.cz